Wellcome

Ca chấm làm đầy sẹo tại Thiên Tâm Spa sáng sớm cho em khách trước đó da khách đã lăn kim cắt đáy sẹo nhiều lần k hiệu quả r

Ca chấm làm đầy sẹo tại Thiên Tâm Spa sáng sớm cho em khách ,trước đó da khách đã lăn kim,cắt đáy sẹo nhiều lần k hiệu quả r
Riêng với chấm làm đầy sẹo của Thiên Tâm Spa cam kết:
- Hiệu quả ngay sau 5 ngày chấm sẹo
-Ko sưng đỏ ,ko ủ tê,ko gây tổn thương da
Da vừa chấm sẹo đỏ do thuốc , sau 30p da hết đỏ mng nhé
Hoàn toàn ko đau k sưng !
Hiệu quả sau 1 lần chấm sẹo. Với da sẹo lâu năm và sẹo diện rộng như em khách thì chấm sẹo khoảng 2 lần cải thiện 90-95% nha
Tingnan ang Pagsasalin
2021-02-21
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới