Wellcome

MỞ GÓC MẮT TRONG Đối tượng thực hiện mở rộng góc mắt

MỞ GÓC MẮT TRONG
Đối tượng thực hiện mở rộng góc mắt
+ Người bị hẹp góc mắt trong
+ Người bị hẹp góc mắt ngoài
+ Người có đôi mắt ngắn, độ mở của cung mắt nhỏ
+ Khoảng cách hai mắt xa nhau
+ Người mắt nhỏ, mắt xếch ngược hoặc đuôi mắt xệ
+Mắt có nếp rẻ quạt làm che đi một phần khóe mắt
✅ thời gian thực hiện nhanh chóng chỉ 10p
✅ Đường khâu cực nhỏ mảnh chỉ 1 vết khâu
✅ Không cần nghỉ dưỡng
☎️ 08.86.86.4444
2020-11-18
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới